Yhteistyökumppaneiden etsintä ja linkin rakennus strategiat

Toteuta strategiaa, jolla saat enemmän linkin rakennus mahdollisuuksia löytämällä uusia yhteistyökumppaneita yritykselle.

Helpota kumppaneiden ja linkkien saamista

Yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten linkkien saavuttaminen voi olla vaikeaa. Jo pelkästään niiden löytäminen on monelle yritykselle haastavaa.

Kerromme artikkelissamme: Mitä on linkin rakennus, sen strategiat sekä tavan, jolla yritys pääsee alkuun mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen.

Strategiassa hyödynnämme tällä hetkellä ilmaisia (2019) työkaluja yhteistyökumppaneiden etsintään.

Mitä on linkin rakennus lyhyesti?

Linkin rakennus on prosessi, jossa yritetään saavuttaa hyvälaatuisista ulkoisilta lähteiltä linkkejä (Backlink) omaan verkkosivuun.

Hakukoneet käyttävät verkkosivujen linkkejä, jotta ne pystyisivät indeksoimaan verkon sisältöjä paremmin. Tämä tekee linkin rakennuksesta tärkeän osan hakukoneoptimoinnin kehittämisessä.

Hyvin luotu ja helposti jaettava sisältö voi ajan mittaan saavuttaa orgaanisesti linkkejä itselleen, mutta useasti se vaatii työtä niiden saavuttamiseksi.

Yleensä, mitä enemmän laadukkaita ja relevantteja linkkejä verkkosivulla on, sitä enemmän kävijöitä, luotettavuutta sekä auktoriteettia verkkosivuilla on.

Lue lisää orgaanisen liikenteen kasvattamisesta SEO:n avulla tästä.

Linkin rakennuksen muita hyötyjä:

Yhteistyöt

Linkin rakentamisen avulla löydät alantoimijoita, joiden kanssa muodastaa yhteistöitä. Kyse ei ole vain linkin saamisesta heidän verkkosivuilleen, vaan luoda pitkäaikaisia kaikkia osapuolia hyödyntäviä suhteita.

Hyvät yhteistyöt ovat yritykselle aina elintärkeitä: Ne kasvattavat yrityksen omaa auktoriteettia toimialalla sekä mahdollistavat yrityksen kasvua kestävästi.

Lisää näkyvyyttä ja kävijöitä

Linkit yrityksen kannalta relevanteilla sivuilla mahdollistavat viittausliikenteen muodostumista. Yritys hyötyy eniten kävijöistä, jonka kohderyhmät vastaavat lähdesivuun.

Hyvät linkit kasvattavat mahdollisuutta nostaa sijoituksia hakukoneissa, joka puolestaan johtaa kävijöiden lisääntymiseen.

Linkin rakennus mahdollistaa yllättääväkin kasvua näkyvyydessä

Luotettavuuden ja auktoriteetin kasvu

Hyvin luotu linkin rakentamisen strategia nostaa brändisi uudelle tasolle kasvaneen luotettavuuden ja auktoriteetin myötä.

Hyvät linkit kasvattavat verkko-osoitteen ja sivun auktoriteettipisteitä. Tämä auttaa hyvän sisällön sijoittumista paremmin ja samalla lisääkin orgaanisesti linkkien ansaintaa omalla toimialalla.

Linkin rakennuksen ja yhteistyön rakentamisen strategioita.

Linkin rakennusta voidaan lähestyä monella eri tavalla. Erilaisilla verkkosivuilla on tietysti eri tavoitteita ja tarpeita, joihin halutaan päästä. Onkin suotavaa etsiä strategioita, jotka sopivat yritykselle parhaiten.

Muista seuraavia:

  • Strategiasta huolimatta tulisi rakentaa ja kehittää hyödyllistä sisältöä, johon linkkaaminen tuo kaikille lisäarvoa luonnollisesti.
  • Verkossa olevien kirjoitusten taustalla on aina henkilö. Ole rehellinen ja kerro tarkasti toiveesi.
  • Älä linkkaa pelkästään etusivulle. Katso tarpeiden mukaisesti, millaiset linkit ovat milloinkin paras vaihtoehto

Älä kerjää linkkejä!

Hyvät linkin rakennus strategiat:

1. Hyvän ja paremman sisällön luominen

Kehitä omaa sisältöä paremmaksi kuin sisältö, johon nykyisillään linkataan.

Lue lisää aiheesta Skyscaper Technique Backlinkon -sivuilta

Ota suoraan yhteyttä oikeisiin henkilöihin ja ehdota suoraan, että olet tuottanut paremman sisällön, johon hän voisi linkata.

2. Suhteiden rakentaminen:

Hyödynnä olemassa olevia ja tulevia verkostoja linkin rakennuksessa.

Olemassa olevien suhteiden hyödyntäminen on helpoimpia tapoja saada omaa sisältöään esille verkossa, koska yritys on jo entuudestaan tuttu heille.

Jos tämä ei ole mahdollista, pidä tämä strategia kuitenkin mielessä ja hyödynnä heti, kun pystyt.

3. Neuvon kysyminen alan vaikuttajilta

Kysy suoraan neuvoa alan vaikuttajilta, joita seuraat tai tulet löytämään.

Olet kirjoittanut esimerkiksi alaan liittyviä kirjoituksia, joihin voisit pyytää mielipidettä kyseisiltä vaikuttajilta. Muista kysyä mahdollisuutta, että voivatko he linkata kirjoitukseesi.

4. Pysy ajantasalla toimialasi kirjoituksista

Seuraa siis verkkosivuja, jotka liittyvät yrityksen toimialaan. Seuraa mitä ja miten he kirjoittavat.

Ennakoimalla heidän tulevia kirjoituksia pystyt luomaan sisältöä, joka saattaisi heitäkin kiinnostaa. Tämä alentaa kynnystä linkata tuleviin sisältöihin.

5. Päivitä toisten resursseja

Seuraamalla kuolleita linkkejä toisten artikkeleista löydät hyviä mahdollisuuksia korvata kuolleet linkit omilla hyödyllisellä resursseilla.

Monesti artikkeleiden kirjoittajat ja julkaisijat eivät ole tietoisia, jos resurssit, joihin he ovat linkanneet, eivät ole toimintakunnossa.

Näin ollen tuota resurssi, joka on hyödyllinen ja ota yhteyttä kuolleen linkin korvaamiseksi omalla.

6. Muuta maininnat linkeiksi

Yritys, joka on saattanut tehdä paljon yhteistöitä aikaisemmin, saattaa löytää itsestään myös paljon mainintoja verkossa. Ongelmaksi se muodostuu, jos maininnoissa ei ole linkkiä yrityksen verkkosivuille. 

Jos yrityksellä on paljon mainintoja entuudestaan, niin tämä voi olla nopein tapa saavuttaa laadukkaita linkkejä yritykselle. 

7. Hyödynnä olemassa olevia linkkauksia

Hyödynnä linkin lähteitä, jotka jo linkkaavat yritykseesi tavalla tai toisella. 

Tällä tavoin ylläpidät myös positiivista suhdetta linkkaajiin.

Huonot linkin rakennus strategiat:

Omaa aikaansa ei kannata tuhlata huonoihin linkin rakennus strategioihin, jotka ovat mm. linkkejä huonolaatuisilta sivuilta tai ostettuja linkkejä.

Näitä strategioita käyttämällä on vain ajan kysymys, kun hakukoneet tulevat rankaisemaan verkkosivun sijoituksia ja näkyvyyttä.

Käytä aikaasi vain hyvien strategioiden toteuttamiseen.

Strategia yhteistyökumppaneiden löytämiseen

Linkin rakentaminen lähtee aina hyvien yhteistyökumppaneihin lähestymisestä. Näiden löytäminen voi olla välillä hankalaa.

Valitsitpa millaisen lähestymistavan tahansa linkin rakennukselle, niin yhteistyökumppaneiden löytämisen strategia on sinulle hyödyksi.

Alla olevassa kohdassa opit kuinka edullisesti löydät potentiaalisia ja relevantteja linkin lähteitä, jotka hyödyttävät yritystä.

Strategian tulisi antaa yritykselle lähtökohtaisia ideoita mistä aloittaa. Tätä hyödyntämällä pystyt myös saamaan uusia ideoita, joita kilpailijatkaan eivät ole vielä huomanneet.

Seuraa kilpailijoiden yhteistyökumppaneita ja niiden tuottamia linkkejä:

Yhteistyökumppaneiden etsiminen hyödyntämällä kilpailijoiden linkkiprofiilia nopeuttaa omaa työtä, sillä näet millaiset yhteistyökumppanit alallasi ovat olleet valmiita yhteistyöhön ja mahdollisesti linkkaamaan.

Käytä työkaluja saadaksesi tämän tiedon helposti esille. Näitä työkaluja ovat mm. Ahrefs sekä Ubersuggest. Voit lähestyä aihetta joko kilpailijan verkko-osoitteella tai hakusanan perusteella.

Mitä lähempi kilpailija on yritykseesi nähden, sen paremmin linkkimahdollisuudet ovat yrityksen kannalta myös relevantteja.

Hakusanoja miettiessä kannattaa myös selvittää realistiset mahdollisuudet hakukonesijoitukselle.

Esimerkissä tulemme olemaan kuvitteellinen Fintech-startup, joka haluaa etsiä linkkimahdollisuuksia Suomesta avainsanaan ‘yritysrahoitus’ ja siihen liittyviin sanoihin.

Aloitetaan Ubersuggestin kanssa:

1. Aloita etsintä käyttämällä tiettyä hakusanaa tai kilpailijan verkko-osoitetta hakukenttään.

2. Klikkaa hakusanaa, jonka tietoja haluat tarkastella

Linkin rakennus Ubersuggest

3. Katso listasta URL, joilta löytyy linkkejä

Helpota työtä tarvittaessa ja vie CSV:ksi.

4. Huomaamme, että sijoilla 5,6 sekä 8 löytyy linkkejä, joita voimme tarkastella enemmän. Klikkaa kohdasta ‘Links‘ avataksesi lisätietoa niistä. 

Linkin rakennus yhteistyökumppaneita Ubersuggest

5. Tarkastele linkkejä ja arvioi voisiko niistä olla yhteistyökumppaniksi tavalla tai toisella.

Huomiona linkkejä arvioitaessa:

  • Etsi linkit, jotka ovat relevantteja omaan sivuusi nähden
  • Korkea Domain ja Page Score. Pisteet ovat mitoitettu asteikolla 0 – 100 eli 40 – 50 on keskinkertainen ja sitä korkeammat ovat yli sen.
  • Lue lisää miten domain authority toimii, Moz

6. Taustatyöt linkin lähteeseen:

Lue tarkasti sisältö, joka on linkannut. Arvioi pystyisikö yrityksesi olemaan siinä mukana jollain tavalla ja tekemään jotakin, joka olisi kaikille osapuolille arvokasta.

7. Yhteydenotto: 

Alkaa haastavin vaihe eli yhteydenotto yhteistyökumppaniin ja suhteen muodostaminen.

8. Etsi lisää mahdollisuuksia:

Kun olet päässyt alkuun yhdellä hakusanalla tai kilpailijalla, etsi mahdollisimman paljon muitakin kerätäksesi laaja lista yhteistyökumppaneita, joihin ottaa yhteyttä ajan kanssa.

9. Varaa aikaa prosessille 

Prosessi ei ole nopea ja onkin tärkeää pitää tavoitteet realistisina.

Engaio Digital auttaa yrityksiä hakukoneoptimoinnin toteuttamisessa ja linkkiprofiilin kehittämisessä. Ota meidät avuksi, kun etsit verkosta kasvua tai tarvitset kilpailija-analyysin parantamaan omaa tehokkuutta.