Verkkoanalytiikka (Web-analytiikka)

Verkkoanalytiikka auttaa ymmärtämään verkkokävijäsi. Me Engaio Digitalissa toteutamme, analysoimme ja kerromme kehityskohteita web-analytiikan avulla.

Hyödynnä verkkoanalytiikan mahdollisuudet liiketoiminnassasi

Verkkoanalytiikka (i.e. Web-analytiikka) tarkoittaa verkkopalvelujen tiedon keräämistä, analysoimista ja konkreettista hyödyntämistä.

Sen avulla seurataan mm. kuinka tehokasta mainonta on todellisuudessa, löydetään ongelmakohtia palvelussa ja niiden kehitysmahdollisuuksia sekä rakennetaan asiakasprofiileja mainonnan ja myynnin tueksi.

Menestyvä liiketoiminta perustuu alati muuttuvaan tietoon ja sen ymmärtämiseen. Me Engaio Digitalissa toteutamme, suunnittelemme ja hyödynnämme asiakaskeskeisesti verkkoanalytikkaa. Analyytikan avulla kehitämme verkkoliiketoimintasi uudelle tasolle.

Verkkoanalytiikan hyödyt:

1. Verkkoliikenteen mittaaminen

Web-analytiikka auttaa kertomaan kuinka paljon kävijöitä on kulloinkin nettisivuilla, mistä kävijät tulevat, mitä kävijät tekevät sivulla ja kuinka pitkään sivustolla vietetään aikaa.

Analytiikka jakaa eri liikenteen lähteet ja tapahtumat selkeästi, joita analysoimalla niistä nähdään, mitkä lähteet ja tapahtumat ovat arvokkaimpia yritykselle.

Analytiikka seuraa maksetun ja orgaaniseen liikenteen kehittymistä reaaliajassa.

Tämä auttaa investoimaan aikaa ja rahaa paremmin.

2. Poistumisen seuraaminen (Bounce Rate)

Poistuminen (i.e Bounce) tarkoittaa sitä, kun nettisivulla käynyt kävijä poistuu sivulta tekemättä tapahtumaa tai klikkaamatta sivun linkkejä.

Korkea poistumissuhde voi kertoa, että kävijät eivät koe sisältöä tarpeelliseksi tai käyttäjäkokemus on heikkoa.

Kun poistumissuhde on korkea, nettisivun ei voida olettaa tuottavan liidejä, myyntiä tai muita konversioita.

Seuraamalla ja parantamalla käyttäjäkokemusta sekä varmistamalla, että sisältö vastaa käyttäjän toiveita alentaa poistumisensuhdetta ja siten parantaa nettisivun liiketoimintapotentiaalia.

Lisäksi poistumisivuja (Exit pages) seuraamalla löydät potentiaalisesti huonosti suoriutuvia sivuja.

3. Markkinointikampanjoiden optimointi ja seuranta.

Eri markkinointitoimenpiteille voidaan luoda omia ja seurattavia linkkejä, jotta voidaan seurata tarkasti, kuinka kampanja on vaikuttanut liiketoimintaan ja miten käyttäjät reagoineet kampanjaan.

Seurantaa hyödyntämällä löydät potentiaalisia kohteita, joihin investoida enemmän sekä löydät heikosti tuottavat kampanjat.

Luo helposti kampanjalinkkejä tästä Googlen Campaign URL Builder-työkalulla.

Kampanjalinkit mahdollistavat offline-to-online kampanjoiden seurannan. Esimerkkinä yritys voi jakaa erikoislinkkiä tapahtumassa tai hyödyntää erikoislinkkiä kirjemarkkinoinnissa, jonka vaikutusta voidaan seurata verkossa.

4. Kohderyhmän löytäminen ja hyödyntäminen

Markkinoinnissa on tärkeää löytää kohderyhmä, joka reagoi positiivisesti sekä tuottavasti mainontaan ja yritykseen.

Verkkoanalytiikka auttaa yrityksiä löytämään oman kohderyhmänsä helpommin parantaakseen markkinoinnin tuloksia.

Tämä on auttanut yrityksiä viemään markkinointiaan eteenpäin pitkäkestoisesti.

Oikean kohderyhmän löytäminen auttaa yrityksiä luomaan oikeanlaista markkinointimateriaalia, johon suhtaudutaan positiivisesti.

Oikeanlainen markkinointimateriaali puolestaan nostaa myyntiä tekemällä sellaisen verkkosivun, joka palvelee kohderyhmäänsä oikein.

5. Verkkopalvelun parantaminen ja optimointi

Verkkoanalytiikan avulla yritys löytää kipupisteitä omassa palvelussaan ja verkkosivuillaan.

Huono ja epäselvä kassasuppilo heikentää verkkokaupassa ostojen tekemistä ja alentaa merkittävästi myyntiä.

On myös tärkeää tarkistaa, että löytävätkö sivun käyttäjät asioita, joita haluaisit tuoda esille. 

Esimerkiksi kuinka hyvin verkkosivun mobiiliversio palvelee mobiilikäyttäjiä. Luoda tehokkaita konvertoituvia laskeutumissivuja, joka palvelee myyntiä.

6. Konversio-optimointi

Web-analytiikka on keskeinen keino parantaa konversio-optimointia. Sen tarkoitus on parantaa verkkosivua siten, että käyttäjät saadaan toteuttamaan ennalta määritettyjä tavoitteita.

Konversioasteen prosentti (i.e. Conversion Rate, Conversion Rate Optimization) saadaan, kun toteutuneet tavoitteet jaetaan käyttäjämäärillä.

Tärkeimpiä mittareita, joita kannattaa seurata, ovat yrityksestä riippuen mm.

-Myynnin ostoputken osa-alueet (ostoskorin lisäys, tilauksen lähetys, tuotteen katsominen)

-Liidit

-Uutiskirjetilaukset / muut rekisteröitymiset

-Videokatselut

-Esitelataukset

-Tekstilinkkien klikkaukset

-Tarjouskyselyt

-Tapahtumaan ilmoittautumiset

-Käytetty aika sivulla

-Sosiaalisen median jaot

-Lomakkeella tehdyt yhteydenotot

Konversio-optimointi verkkoanalytiikka| CRO | Engaio Digital

Parantamalla konversioastetta web-analytiikan avulla, yritys parantaa verkkosivujen tuottoa ja siten sijoitusta pääomalle.

Konversio-optimoinnin ottaminen huomioon on aina tärkeää. Erityisen tärkeäksi osa-alueeksi se muodostuu, kun pelkkä sivulla kävijöiden lisääminen ei riitä tulosten kasvattamiseen. 

Kävijöiden määrää ei voida lisätä ikuisesti.

7. Parantaa hakusanamainonnan ja sosiaalisen median mainonnan tuloksellisuutta.

Web-analytiikka on keskeisessä osassa tuloksellisen verkkomainonnan toteuttamisessa ja sen skaalauksessa.

Analytiikan avulla näet konkreettisesti, kuinka verkkomainonta on tuottanut klikkimääriä, konversioita ja miten kohderyhmä on vastaanottanut mainonnan.

Tuloksellisuutta voidaan parantaa hyödyntämällä mainonnasta kerättyä dataa.

Verkkoanalytiikka myös mahdollistaa jälleenmarkkinoinnin (remarketing) hyödyntämisen verkkomainonnassa.

Lue lisää hakusanamainonnasta.

8. Aloittaminen on helppoa.

Monille yritykselle riittää Google Analyticsin asentaminen, jonka asentaminen ei tuota monelle ongelmia ja sen pystyykin itse asentamaan.

Tämä ilmainen työkalu auttaa nopeasti ymmärtämään todellisen liikenteen ja tapahtumien määrän verkkosivuilla.

9. Tavoitteiden määrittäminen

Menestyvällä yrityksellä ja sen verkkosivulla täytyy olla määriteltynä selkeät tavoitteet, joihin tähdätä.

Verkkoanalytiikan avulla tuotat konkreettisesti tavoitteita, joita yritys voi alkaa aktiivisesti seuraamaan ja toteuttamaan.

Tavoitteiden seurannassa on tärkeää reagoida datan avulla nopeasti, jotta tuloksellisuus on nousujohteista ja saavutat tavoitteet.

On myös tärkeää tarkistaa omien tavoitteiden relevanttius. Verkkoanalytiikka mahdollistaa monien asioiden mittaamisen samanaikaisesti, mutta tämä itsessään ei johda hyvään tulospohjaiseen ajatteluun.

10. Uudet kehitysideat

Datan seuranta antaa uniikin mahdollisuuden löytää uusia näkökulmia omaan liiketoimintaan. Seuranta antaa mahdollisuuden löytää uusia trendejä ja asiakastottumuksia omassa liiketoiminnassa, jotka voivat olla potentiaalisia kasvun lähteitä sisäisesti ja orgaanisesti.

Esimerksi uusi kirjoitettu artikkeli tuottaa muita sivuja enemmän tuloksia, niin tieto siitä mahdollistaa sen luonnin yhä uudelleen.

Verkkoanalytiikan työkaluja:

Verkkoanalytiikan työkaluja on moneen eri tarpeeseen: On ilmaisia sekä maksullisia työkaluja yleiseen seurantaan sekä hyvin erityisiin tarpeisiin.

Yleisimmät, kuten Google Analytics, pitäisi olla jokaisella käytössä. Muiden työkalujen kohdalla pitää miettiä omia tavoitteitaan ennen niiden hankkimista. Ylimääräinen data on vain ylimääräinen resurssi. Pahimmillaan tällainen data voi ohjata vääriin päätöksiin.

Google Analytics: Web-analytiikan perusta

Google Analytics on yksi verkkosivujen analytiikan tärkeimmistä asennettavista työkaluista. Ilman sitä on vaikea havainnollistaa: miten sivua käytetään, kuinka kauan siellä vietetään aikaa tai löytää liikenteen lähteet.

Mitä nopeammin Google Analytics asennetaan verkkosivuille, sitä nopeammin voidaan tehdä tiedon pohjalta päätöksiä, jotka auttavat yrityksen verkkoliiketoimintaa.

Datan kerääminen passiivisesti auttaa havainnollistamaan omien päätösten ja muokkausten konkreettiset reaalivaikutukset.

Seuraa tarkasti, mitkä toimenpiteet tuottavat eniten yritykselle ja panosta niihin.

Analytiikan seuraamisella huomataan nopeasti uusia mahdollisuuksia, joita ilman dataa ei olisi pystynyt huomaamaan.

Esimerkissämme tutkimme, miten eri digitaalisen markkinoinnin panostukset ovat tuoneet liikennettä verrattaen aikaan, missä panostukset ovat olleet erilaisia.

Yhdistämällä tämän meidän tavoitteisiin, pystyimme tekemään päätöksiä mihin sijoittaa seuraavaksi ja kuinka paljon.

Google Analytics Verkkoanalytiikka | Engaio Digital

Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) on helppokäyttöinen työkalu, joka helpottaa analytiikan ja mainonnan työkalujen asentamista sekä niiden hallitsemista ilman ylimääräisen koodin asentamista.

GTM mahdollistaa nopean tavan mitata eri verkkosivun tapahtumia, joita voidaan hyödyntää verkkoanalytiikan analysoinnissa.

Eri koodipätkien (eli tagien) hallitseminen verkkosivuilla voi nopeasti muuttua hankalaksi ja aikaa vieväksi, joten suosittelemme GTM asennusta ennen muita tageja. Tämä varmistaa myös sen, että tarvittavat päivitykset hoituvat sen kautta myös.

Asennus myös nopeuttaa sivuja, koska tagit toimivat Tag Managerin alaisuudessa yhdellä tagilla.

GTM:n käyttäminen poistaa tarpeen olla yhteydessä nettisivujen kehittäjään joka kerta, kun haluat kokeilla uusia tageja seurannan tueksi.

Pixel: Facebook Mainonnan perusta

Facebook Pixel on tärkeä verkkoanalytiikan seurannan työkalu, joka pitäisi olla asennettuna Google Analyticsin rinnalla mahdollisimman pian.

Se tarjoaa vaihtoehtoisen analytiikkanäkymän, jonka luvut voivat tuoda erilaista näkemystä liiketoimintaan.

Pixelin avulla voidaan helposti seurata sivun eri toimintoja, kuten ostoja, liidejä ja liikevaihtoa.

Riippuen seurattavasta asiasta, jota halutaan seurata, voidaan se tehdä myös pixelin avulla.

Pixelistä saatua dataa voidaan käyttää konkreettisesti tehokkaassa Facebook-mainonnassa.

Mitä enemmän dataa on kerätty pixelin avulla, sitä tarkempia kohderyhmiä saadaan tehtyä. Tämä tekee mainonnasta hyvin tehokasta.

Mainonnan hyödyntämiseksi voidaan rakentaa erilaisia look-a-like yleisöjä vastaamaan yrityksen eri tavoitteita.

Pixel mahdollistaa myös uudelleenmarkkinoimisen (retargeting) facebook-mainonnalla.

Lue lisää facebook-mainonnasta

Pixel Events Verkkoanalytiikka | Engaio Digital
Facebook Pixel Data Verkkoanalytiikka | Engaio Digital
Facebook Analytics | Engaio Digital

Hotjar

Hotjar-työkalu auttaa ymmärtämään visuaalisesti, kuinka käyttäjät käyttäytyvät verkkosivulla. Tämä mahdollistaa käyttäjien paremman ymmärtämisen, kun saa reaaliaikaista dataa kävijöiden käyttäytymisestä.

Heatmapit näyttävät visuaalisesti, kuinka mm. käyttäjä on reagoinut sivulla oleviin toimintoihin, kuinka käyttäjä liikkuu sivulla ja reagoiko käyttäjä haluamallasi tavalla.

Työkalun avulla pystyt kokeilemaan nopeasti erilaisia kokonaisuuksia verkkosivuilla, jotta saisit yhä enemmän myyntiä tehostamalla käyttäjäkokemusta.

Hotjar mahdollistaa myös helpon tavan tehdä kyselyitä käyttäjille, jotka voidaan edelleen optimoida tietyille kohderyhmille. Sen avulla saadaan kerättyä tarvittavaa dataa muutosten aikaansaamiseksi.

Tällä hetkellä (10/2019) Hotjar on ilmainen ensimmäiseen 2 000 sivukatselukertaan asti. Tämän jälkeen se on maksullinen

Verkkoanalytiikka palveluna:

Ensimmäisenä selvitämme yrityksenne lähtötilanteen ja kuinka se vastaa nykyisiä tavoitteitanne. Datan saatavuudesta riippuen, aloitamme analysoimalla verkkosivustosi ja sosiaalisen median kävijät tavoitekeskeisesti.

Seuraavaksi suunnittelemme kehitysideoita, jotka vastaavat tavoitteitasi paremmin. Annamme selkeitä suosituksia tehtäväksi, jotka tukevat yritystäsi vielä jatkossakin.

Jatkuvan A/B testauksen avulla luomme kestäviä, ketteriä ja luovia ajatuksia, joilla yritys viedään lähemmäs tavoitteitaan.

Kerromme kaikki tuloksemme teille tarkasti ja läpinäkyvästi.

Esimerkissämme kahden kuukauden seurannan jälkeen totesimme erilaisia kehityskohteita ostoputkessa. Testasimme lopulta kolmea eri ratkaisua, joista yksi nousi ylitse muiden.

Tämä nosti verkkokaupan ostomääriä ja hyödynsi jo olemassa olevaa liikennettä tehokkaammin kuin ennen.

Avullamme säästät aikaa, kun saat kaikki teidän yrityksen tärkeimmät verkon analytiikat samasta paikasta vahvalla asiantuntemuksella.

Autamme yrityksiä ymmärtämään heidän ydinkompetenssinsa, jonka avulla he menestyvät vielä huomisen liiketoiminnassa. Analytiikka auttaa ymmärtämään liiketoimintasi mahdollisuudet ja haasteet sekä tekemään abstraktista realismia.

Metodimme on rakentaa selkeitä ratkaisuja, joilla yrityksesi saa parhaimman mahdollisen tavan seurata oman verkon liiketoimintaa. 

Yhdistämme asiantuntijuutemme teiltä saatuun dataan ja suunnittelemme tapoja hyödyntää uusia datalähteitä. Asennamme uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, joiden tavoitteina ovat kasvu ja ymmärrys.

Tarjoamme tarkkojen lukujen lisäksi selkeää ymmärrystä, ideoita sekä konkreettisia asioita, joilla yritys parantaa liiketoimintaansa verkossa.

Määrittelemme yhdessä liiketoimintanne tärkeimmät tunnusluvut, jotta saisitte tärkeimmät informaatiot helposti parempien johtopäätösten tekemiseksi.

Yhdistämme tärkeimmät verkkoanalytiikan työkalut ja tiedonlähteet samaan paikkaan, jotta tietonne olisivat mahdollisimman läpinäkyviä ja käytettävissä.

Yhdistettävissä ovat mm.

  1. Hakusanamainonnan ja hakukoneoptimoinnin (Lue lisää) tulosten ymmärtäminen, seuranta ja auditointi.
  2. Sosiaalisen median seuranta. 
  3. Brändin monitorointi
  4. Verkkosivujen analytiikka
  5. Sähköpostimarkkinoinnin analytiikka

Tuomme analytiikan avulla luovat ratkaisut yrityksenne ongelmiin ja konkreettisia ratkaisuja niiden parantamiseksi. Meillä on kokemusta erilaisista liiketoimintamalleista ja niiden implementoinnista. Pystymme tehokkaasti tuomaan asiantuntijuutemme yrityksenne avuksi, jotka selkeyttävät vaikeiltakin tuntuvia ongelmia.

Asiakastottumukset muuttuvat, joten ota meihin yhteyttä pysyäksesi muutoksen mukana ja sen edellä.

Engaio Digital kertoo verkkoanalytiikan avulla yritykselle potentiaalisen kasvun lähteet ja tehostaa nykyistä liiketoimintaa verkossa tuottavampaan suuntaan.