SEO-Optimointi (Hakukoneoptimointi)

SEO-Optimointi kasvattaa yrityksen näkyvyyttä. Me Engaio Digitalissa suunnittelemme, auditoimme & toteutamme hakukoneoptimointia. Ota yhteyttä.

SEO-optimointi avuksi liiketoiminnan kasvattamiseen verkossa.

SEO-optimointi (i.e. Hakukoneoptimointi, Search Engine Optimization) tarkoittaa prosessia, jossa verkkosivuja kehitetään paremmaksi, jotta ne näkyisivät hakutuloksissa tietyillä hakusanoilla ja lauseilla.

Sivuston löytyminen Googlesta on nyt ja tulevaisuudessa kriittisen tärkeitä elementtejä menestyvän yrityksen rakentamisessa.

Hakukoneoptimointi on yksi parhaimmista vaihtoehdoista saada sisältösi näkyviin ja erottumaan hakukoneissa.

Hakukoneiden vaikutus on kasvussa ja siinä pitää olla mukana.

Hakukoneoptimointi voidaan lyhyesti jakaa kolmeen ryhmään:

Teknisessä optimoinnissa keskitytään verkkosivun parantamiseen mm. käytettävyydessä, sivuston nopeudessa ja suojauksessa.

Sisällön optimoinnissa keskitytään verkkosivun sisällön muokkaukseen hakusanoja ja asiakasta ajatellen.

Hakusana-analyysin tavoitteena on luoda strategia, jossa löydetään tuottavimmat hakusanat ja implementoidaan ne verkkosivulle

Tavoitteena on olla relevantti hakusanaan nähden.

Tärkeintä on kuitenkin palvella asiakasta oikein tarjoamalla sisältöä, joka vastaa hänen hakuaikeita. Hakukoneet palkitsevat korkeimmilla sijoilla, kun käyttäjät viihtyvät siellä kauemmin.

SEO-Optimointi (hakukoneoptimointi) hyödyt liiketoimintaan

1. Verkkosivun löydettävyys oikeaan aikaan

Tavoitteena on, että asiakkaat löytävät yrityksen, tuotteen ja palvelun helposti sekä vaivattomasti. Suurin osa asiakkaista hakee varmuutta tai käyttäjäkokemuksia ostoaikeilleen googlettamalla ennen lopullista ostopäätöstä.

Tarkoitus on olla asiakkaan luona silloin, kun he etsivät palvelua, jota tarjoat.

Korkeampi Google-sijoitus auttaa luotettavuuden rakentamisessa. Se kertoo asiakkaille, että muutkin ovat etsineet yritystä ja luottamus Googlen hakutuloksiin on korkea.

Hakukoneissa näkyminen oikeilla sanoilla on tärkeä pitkäaikainen markkinointistrategia.

Hyvien optimaalisten sijoitusten saaminen saattaakin kestää kuukausia (väh. 6 – 12 kk). Hyviltä sijoituksilta on vaikeaa pudota, jos kaikki on tehty oikein ja strategiaa päivitetään.

Hyvien sijoitusten saaminen oikeilla hakusanoilla on harvoin syntynyt vahingossa. Hyvien sijojen saavuttaminen vaatii aikaa, oikean strategian ja strategian toteutuksen.

Hakukoneoptimointi parantaa ymmärrystä, kuinka kilpailijat toimivat verkossa ja kuinka hyötyä siitä tehokkaasti.

Verkossa on miljoonittain verkkosivuja, joten erottuminen joukosta on tärkeää.

Optimointi auttaa yritystäsi menestymään aiempaa paremmin.

Yritykset, jotka hyödyntävät ja reagoivat aktiivisesti hakutuloksien muutoksiin pysyvät hakukoneiden tulosten kärjessä.

Tämä mahdollistaa pienempien yrityksien kilpailun.

Hakukoneet toimivat kokoaikaisesti 24/7, vaikka muussa markkinoinnissa tapahtuisi esteitä. Asiakkaat löytävät yrityksen joka tapauksessa.

Hyvästä ja nopeasta löydettävyydestä on hyötyä asiakkaan markkinointiattribuution  kasvattamisessa, joka johtaa myyntiin. Tämä vahvistaa edelleen yrityksen brändin rakentamista verkossa.

Tämä tekee hakukoneoptimoinnista kestävän markkinoinnin ratkaisun.

2. Hakukoneoptimoinnin tuloksien mittaaminen

Tuloksien mittaaminen on tehokasta ja tarjoaa jatkuvasti uutta näkemystä tuloksien jatkuvaan parantamiseen.

Asianmukainen verkkoanalytiikan asennus ja toteutus on välttämätöntä strategian onnistumiselle.

Hakukoneoptimoinnin vaikutuksia liiketoimintaan voidaan seurata verkkoanalytiikan tuottaman datan avulla

Oikeiden hakusanojen valinta ja löytäminen optimointiin voi olla vaikeaa, mutta hyvin analysoimalla vanhoja tuloksia voidaan löytää parempia lopullisia sanoja, joihin tähdätä.

Esteiden purkaminen, sisällön uudelleen organisoiminen ja uusien teknologioiden käyttäminen mahdollistavat kasvua.

Google Search Console on tärkeimpiä työkaluja oman orgaanisen liikenteen kehittymisen seuraamisessa. Tämä mahdollistaa mm. uusien hakusanojen hyödyntämisen ja klikkaussuhteen parantamisen, joka saavutetaan optimoimalla otsikoita paremmin hakusanoihin osuviksi.

SEO-Optimointi (Hakukoneoptimointi) | Engaio Digital

Verkkoanalytiikan avulla yritys löytää uusia kehitysmahdollisuuksia, joita ei välttämättä ennen ymmärtänyt mahdolliseksi. Käyttämällä Search consolea yritys voi löytää uusia tuoteideoita ja palveluita, joilla asiakkaat jo sivulle löytävät.

Kuinka paljon merkitystä on ykkössijalla googlessa?

Lyhyesti paljon, mutta se ei ole kaikki.

Avainsanalla itsessään pitää olla toteutuneita kuukausittaisia hakuja, josta saadaan orgaanista liikennettä verkkosivuille.

Ykkösenä oleminen sanalla, jolla ei ole paljon hakuja, ei tule tuottamaan.

Eli on tärkeää ajoittain mitata omien hakusanasijoituksien tuottavuutta ja tehokkuutta.

Hakukoneoptimoinnissa onnistuminen ei pelkästään tarkoita näkymistä hakusanatuloksissa ensimmäisenä.

On otettava huomioon, kuinka paljon nämä onnistumiset ovat tuottaneet klikkejä, näyttökertoja ja konversioita.

Avainsanastrategiaa täytyy muuttaa, jos valitut hakusanat hyvistä sijoista riippumatta eivät ole tuottaneet haluttua tulosta.

Tärkeää hakukoneoptimoinnissa on tarkastella, mitkä hakusanat voisivat tuottaa tulevaisuudessa enemmän klikkejä, näyttökertoja ja konversioita. Näiden tulosten perusteella sijoitetaan niihin hakusanoihin enemmän resursseja, jotka tuottavat.

Monissa tapauksissa myös alemmat hakukonesijoitukset ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä enemmän tulosta.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että hakusanat pysyvät relevanttina omiin sivuihin nähden.

Tämä on verkkoanalytiikan kovimmista hyödyistä hakukoneoptimoinnissa.

Lue lisää verkkoanalytiikasta.

3. Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa hakukoneista tullutta ei maksettua liikennettä verkkosivuille. Orgaanista liikennettä ei ole muilta sivustoilta tai sosiaalisesta mediasta tulleet kävijät.

SEO-Optimoinnin tavoite on kasvattaa orgaanisten kävijöiden määrää verkkosivuilla ja mahdollistaa myynnin kasvun.

Orgaaninen liikenne on tärkeimpiä hyvien liidien lähteitä verkosta. Tästä voit lukea enemmän Hubspotin State of Inbound 2018 raportista

Orgaaninen haku onkin käyttäjäystävällisempää ja vähemmän ärsyttävää asiakkaille kuin maksetut mainospaikat.

Orgaaninen haku tuottaa suuren osan kaikista hakukoneista tulleista klikeistä, vaikka maksetut paikat vievätkin isomman tilan hakukoneissa.

Dataa voidaan hyödyntää paremman kuvan saamiseen yrityksen uusista ja vanhoista asiakkaista.

4. SEO-Optimointi parantaa yrityksen verkkosivuja

Hyvin hakukoneoptimoitu sivu on luonnostaan käyttäjäystävällinen, koska se on tärkeimpiä kriteereitä sijoituksille.

Optimointi auttaa selkeyttämään yrityksen myyntiprosessia tekemällä sisältöä, joka vastaa asiakkaiden toiveita.

Käyttäjäystävällisyyttä nostavat mm:

 • Sivunopeus
 • Sisällön laatu (Lue kuinka pidempi sisältö on toiminut paremmin hakukoneissa keskimäärin.)
 • Pakottaa uniikin ja kohdennetun sisällön luomiseen
 • Parempi suojaus 
 • Sisäinen ja ulkoinen linkitys 
 • Parempi mobiiliversio sivusta 
 • Käyttökokemus  
 • Klikkausuhteen paraneminen
 • Parempien materiaalien käyttö (esim. Kuvat & videot)
 • Laajentaa yrityksen sisältökokonaisuutta määrällisesti
 • Turhien ja kuolleiden sivujen siirto ja poistaminen

5. Hakukoneoptimoinnin hinta

Orgaaniset hakutulokset ja niistä syntyvä liikenne on itsessään ilmaista. Kuin puolestaan hakusanamainonnassa maksetaan klikkipohjaisesti liikenteestä.

Hakukoneoptimoinnin hinta perustuu puhtaasti siihen käytettyyn aikaan oli se tuotettu yrityksessä sisäisesti tai ulkoisesti.

Hyvät sijoitukset, kuitenkin alentavat parhaimmillaan kokonaisvaltaista markkinoinnin budjettia, koska sen hyöty on suuri.

Hakukoneoptimoinnilla on suuri tuotto pääomalle ja työn kustannuksia on varsin helppo laskea tehdylle optimoinnille.

Hintaa ja sen tuottamaan tulokseen voidaan ottaa huomioon mm. seuraavia asioita:

 • Kasvanut bränditietoisuus
 • Asiakkaan hankintahinta 
 • Kasvanut liikevaihto
 • Liidien määrä orgaanisesta liikenteestä
 • Käytettävyyden nousu
 • Sivukatselumäärät

Todennäköisesti jokainen euro sijoitettuna hakukoneoptimointiin tuottaa muihin lähteisiin verrattuna suhteessa enemmän.

SEO-Optimointi on prosessi on kuitenkin jatkuva ja elävä, jota määrittelee kilpailun taso, hakusanavalinnat ja päivitykset hakukoneisiin.

Hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa ajoissa ja kestävästi pitkällä aikavälillä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Pienyrityksille hakukoneoptimointi on yksi tehokkaimmista kasvukeinoista. Samaan aikaan, kun isot yritykset pystyvät toteuttamaan laajoja ja hintavia mainoskampanjoita, pienyritys voi silti erottautua hakukoneissa omalla erikoisosaamisellaan.

Jos yrityksen sivut ovat WordPress-pohjaisia, voi yritys hyödyntää ilmaista Yoast-lisäosaa, jonka avulla yritys pääsee eteenpäin hakukoneoptimoinnissa.

Onneksi googlettamalla löytyy hyviä lähteitä ja oppaita (esim. Arttu Raittilan “Hakukoneoptimointi lyhyesti-opas”),  millä yritys pääsee liikkeelle, jos optimoinnin toteuttaa sisäisesti!

Optimointiin kannattaa ottaa mukaan ammattilaisia, kun oma aika ei riitä, tulokset eivät ole mieluisia tai tarvitaan uutta näkemystä.

Ammattilaisten kanssa työskentelyn prosessi voidaan jakaa yleensä kahteen vaiheeseen: aluksi selvitetään alkutilanne auditoimalla nykytilanne ja tekemällä ensimuutokset. Sen jälkeen seuraa seuranta- ja päivitysvaihe, jossa tuloksia analysoidaan ja parannetaan.

6. Parantaa muiden markkinointitoimenpiteiden arvoa ja tuloksia

Kokonaisuudessaan seo-optimointi on tärkeä osa digitaalisen markkinoinnin strategiaa, joka pitää ottaa avoimin mielin vastaan.

Sen voi nähdä aloituspisteenä muille verkkomarkkinoinnin toimenpiteille, joihin on helpompi lisätä tuloksellisesti muita markkinoinnin keinoja.

Valmiiksi näkyvä ja vakiintunut brändi saa eniten hyötyä muusta mainonnasta.

SEO-Optimointi on tärkeässä roolissa hakusanamainonnassa, sillä se alentaa oikein tehtynä sen hintaa, ja täydentää sitä.

Lue hakusanamainonnasta.

Esimerkiksi: käyttäjä reagoi ensin mainokseen, mutta päättää etsiä alalta muitakin yrityksiä ja näkee, että yritys onkin ensimmäisten joukossa hakutuloksissa ja päättää klikkaa siihen uudelleen, koska yritys on jo ennaltaan tunnettu.

Asiakkaallamme huomasimme nopeasti, kun verkkokaupan sija nousi sijoilta 5 ja 9 sijoille 1 ja 2, niin tämä mullisti muiden markkinointitoimenpiteiden budjetin hakukoneoptimoinnin hyväksi. Lisäksi tämä tuplasi orgaanisen liikenteen määrään. Huomasimme, että tehokkain keino lisätä myyntiä verkossa oli orgaanisen liikenteen kasvattaminen ja sen konversioiden parantaminen.

Muilla markkinoinnin keinoilla on täydentävä ja nostattava vaikutus hakukoneoptimointiin.

Brändin rakentamisessa PR:n hyödyntäminen on arvokasta, josta on hyötyä hakukoneoptimointiin mm. tärkeiden linkkien rakentamisessa.

Lue lisää kokonaisvaltaisesta digitaalisen markkinoinnin strategiasta eli kasvumarkkinoinnista tästä!

Miten voimme auttaa yritystäsi?

Haluatko sisältösi nousevan korkealle potentiaalisten asiakkaiden hakutuloksissa? Ole huoletta, me toteutamme tämän puolestasi ja sinä voit vapauttaa kätesi muihin tärkeisiin tehtäviin.

Olemme hakukoneoptimoinnin ammattilaisia ja meille on tärkeää, että tavoitteet toteutuvat yrityksessä myynnin ja liiketoiminnan kehittymisen muodossa.

Me aloitamme sivujesi analysoinnilla, josta selviää mahdolliset kehityskohteet asiakaskokemuksessa sekä sivuston suoriutuminen hakukoneissa.

Kaikki sivustot ovat erilaisia, joten huomioimme toimialan ja kilpailijat. Tämän jälkeen teemme suositeltavat toimenpiteet, jotta sivustot nousevat korkeammalle hakutuloksissa, mutta unohtamatta asiakkaan erinomaista käyttökokemusta sivustojen sisällöstä.

Autamme sinua tarvittaessa verkkosivujesi sisällöntuotannon kanssa ja selvitämme liiketoimintasi kannalta tärkeimmät hakusanat, jotta sijoittuisit hakukoneissa tavoitteesi mukaisesti.

Ota yhteyttä niin kerromme miten voimme parantaa sivujesi hakukoneoptimointia.