Laskeutumissivu parantaa mainonnan tuloksia

Miten tehdään hyvä laskeutumissivu, miten sitä mitataan ja mihin sitä käytetään. Hyödynnä artikkelia parantaaksesi online-mainonnan tuloksia.

Mikä on laskeutumisivu

Landing pages eli suomeksi laskeutumissivut ovat yksittäisiä verkkosivuja, jotka on luotu tiettyjen kampanjoiden tueksi nostamaan niiden tehokkuutta. Sivulle ‘laskeudutaan’ joko suoraan online-mainonnasta tai muun markkinoinnin lähteestä esim. sähköpostista.

Laskeutumissivujen käyttäminen auttaa yrityksiä luomaan parempia kampanjoita sekä kasvattamaan niiden tuottoa.

Miten eroaa tavallisista verkkosivuista

Tavallisiin verkkosivuihin verrattuna laskeutumissivu eroaa siten, että se on rakennettu tiettyä tavoitetta varten.

Perinteiset verkkosivut on yleensä suunniteltu antamaan yrityksestä mahdollisimman paljon tietoa.

Tavoitekeskeisyydestä voidaan huomata, että sivu on rakennettu yhtä tarkoitusta varten ja sen huomaakin siten, että laskeutumissivulla on vain yksi linkki: esim. yhteydenotto tai tuote.

Tavallisen verkkokaupan etusivu, jossa on kaikki yrityksen tuotteet, on esimerkki sivusta, jossa on paljon häiritseviä tekijöitä, kun ajatellaan yksittäisen tavoitteen toteutumista.

Tavallisen verkkokaupan etusivu on esimerkki sivusta, jossa voi olla paljon häiritseviä tekijöitä. Tämä ei ole hyväksi yksittäisten tavoitteiden toteutumisen suhteen.

Verkkokauppa voi kuitenkin hyödyntää laskeutumissivuja mainonnassaan, kun halutaan tuottaa tarkasti kohdennettuja kampanjoita mm. uuteen tuotteeseen. Tavoitekeskeisyys laskeutumisivuissa

Tämän takia laskeutumissivujen hyödyntäminen mainnossa auttaa parantamaan mainonnasta tulleita konversioita.

Mihin ja miksi laskeutumissivuja käytetään

Yritykset voivat kasvattaa oman markkinointinsa tuloksia hyödyntämällä laskeutumissivuja markkinoinnissaan.

Niitä hyödynnetään konversioiden parantamiseksi online-mainonnassa.

Eri kampanjat vaativat erilaisia lähestymistapoja, joita tavallisella verkkosivulla on vaikea saavuttaa.

Parhaimmat paikat, joissa yksittäisiä sivuja voi hyödyntää, ovat paikoissa, joissa pystyt kontrolloimaan linkkejä itse.

Esimerkkejä liikenteen lähteistä, jossa voit hyödyntää laskeutumissivuja:

Hakusanamainonta:

Google-mainonnassa laskeutumissivut auttavat tarkentamaan eri hakusanoille tarkoitettua viestintää.

Voit parhaimmillaan tehdä eri sivuja eri hakusanoille, jolloin hakusana, sen mainos ja laskeutumissivut kaikki vastaavat toisiaan. Tämä puolestaan parantaa Google-mainonnan sijoituksia ja pisteitä, mikä johtaa myös alempaan mainonnan hintaan.

Lue lisää hakusanamainonnasta.

Facebook-mainonta:

Facebook-mainonnassa pystytään lähestymään useita eri kohderyhmiä sen tarkennus mahdollisuuksien vuoksi. Onkin suotavaa, että eri mainoksille ja kohderyhmille tehtäisiin omia sivuja tulosten kasvattamiseksi.

Kun mainos konvertoituu paremmin kohti tavoitettaan, niin se antaa Facebookille signaaleja näyttää mainosta yhä enemmän sellaisille kohderyhmille, jotka todennäköisesti tuottavat halutun tavoitteen.

Lue lisää facebook mainonnasta.

Sähköpostikampanjat:

Sähköpostikampanjat ja laskeutumissivut ovat luotuja toisilleen. Paranna tuloksia luomalla mm. eri sivuja eri sähköpostilistoille, joita yritys on kerännyt ajan saatossa, joihin asiakkaat todennäköisesti reagoivat parhaiten.

Orgaaninen liikenne:

Orgaanisen liikenteen saaminen laskeutumissivuille on tietysti hankalampaa kuin maksetun liikenteen ohjaaminen sinne. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hyviä hakukoneoptimoinnin oppeja kannata hyödyntää myös niissä.

Pidemmällä aikavälillä hyvät laskeutumissivut kuitenkin tuovat orgaanista liikennettä, kun sivut on luotu hakukoneoptimointia ajatellen. Tällöin niistä tulee loistava keino lisätä kaupan määrää tulevaisuudessa nostamatta markkinoinnin kuluja.

Maksetulla mainonnalla voidaankin ensin testata parhaiten toimivia yhdistelmiä, joita voi hyödyntää pitkäkestoisesti myös pääsivuilla.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

7 kohdan nopea opas: Miten tehdä hyvä laskeutumissivu ja parantaa sen tuloksia.

Me Engaiossa olemme huomanneet toteuttaessamme projekteja, että seuraavia kohtia toteuttamalla saamme luotua yhä tehokkaampia kampanjoita itsellemme sekä asiakkaillemme.

1. Määritä tavoite

Tärkeintä laskeutumissivun suunnittelussa on tavoitteen määritys: Haluatko kasvattaa tuotemyyntiä, kasvattaa sähköpostilistaa vai kerätä liidejä?

2. Ajattele kohderyhmää

Kohderyhmät toimivat ja reagoivat eri tavoin erilaisiin viestinnän keinoihin, joten on erityisen tärkeää löytää oikea lähestymistapa. 

Onneksi laskeutumissivuja tehdessä voidaan luoda monenlaisia versioita, joita voi testata käytännössä. Data tulee kertomaan millainen viestintä on toiminut eri kohderyhmille parhaiten. 

Valitse parhaimmat sivut ja paranna yhä edelleen konversiota sivulla.

3. Copywriting ja sisällöntuotanto

Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi tuota mm. tekstiä ja kuvia, jotka ovat tarkkaan harkittuja, brändin mukaisia ja vastaavat kohderyhmän tarpeita.

 • Otsikko: 
  • Herättää huomiota nopeasti, joka antaa syyn jatkaa sivulla oloa ja päätyä tavoitteeseen.
 • Leipäteksti:
  • Kirjoituksen tulisi olla informatiivista, selkeää ja mahdollisimman suoraa.
  • Jos teet alennuskampanjan verkkokaupassa, kerro ja ilmoita siitä selkeästi tai jos kasvatat sähköpostilistaa kerro selkeästi keräyksen tavoitteet.
 • Toimintokehoitus (Call to Action – CTA):
  • Pidä toimintokehoitus ja sen tavoitteet selkeänä. Asiakkaat voivat olla eri ostopolun vaiheissa, joka tulisi näkyä myös toimintokehoituksen muotoilussa.
 • Footer:
  • Pidä yhteydenotto- ja yrityksen tiedot selkeästi esillä , jotta asiakkaat tietävät kenen kanssa he toimivat. 
 • Kuvat:
  • Hyödynnä tehokkaita ja kauniita kuvia sivuilla, valitse brändille sopivia kuvia sekä ajattele kohderyhmää ja sen tavoitetta.

4. Tuote ja palvelukohtaiset laskeutumissivut:

Kerro laajemmin palveluista ja tuotteista sivuilla, jotka kertovat niistä. Laskeutumissivun käyttäminen mahdollistaa erilaisen näkökulman antamisen tuotteille.

Hyödynnä myös hyvää tarinankerrontaa aina kun se on mahdollista.

5. Arvostelujen hyödyntäminen

Käytä arvosteluita, asiakaspalautteita sekä referenssejä sivulla. Arvostelut lisäävät luottamusta suuresti yritystä ja sen palveluita kohtaan. 

Arvostelut pienentävät ostokynnystä ja onkin loistava keino kasvattaa potentiaalisen konvertoitumisen mahdollisuutta.

6. Hyödynnä kampanjoiden tarjouksia ja alennuksia

Aina ei ole mahdollista hyödyntää tarjouksia ja alennuksia, sillä ne eivät aina sovellu kaikkiin kampanjoihin.

Silloin, kun on kyse tuotteiden tai palveluiden laskeutumissivuista, niin kannattaa ainakin kokeilla, kasvattavatko tarjoukset ja alennukset konversiosuhdetta isommaksi

7. Jaa sivut

Hyödyntämällä maksullista verkkomainontaa, sähköpostikampanjoita sekä sosiaalista mediaa.​

Laskeutumissivuista esimerkkejä:

Laskeutumissivujen analytiikka

Laskeutumissivuja parannetaan verkkoanalytiikan avulla seuraamalla oikeita metriikoita. Metriikoiden avulla huomataan potentiaaliset ongelmakohdat, kuten kuinka paljon sivu oikeasti on tuottanut haluttuja tavoitteita.

Hyödynnä aina Google Analytics-työkalua laskeutumissivujen seurannassa. Hyödynnä muita datalähteitä, jos käytössä on laskeutumissivu palveluntarjoajia. 

Metriikoita, joita kannattaa erityisesti seurata:

Laskeutumissivujen analytiikkaa

 

Konversio seuranta

Ylivoimaisesti tärkein asia laskeutumissivun seurannassa on konversioiden mittaaminen.

Konvertoituuko sivu haluamalla tai odotella tavalla?

Keskimääräinen konversioaste on yleisesti 2.35% ylöspäin. Eli vähintään tähän kannattaa tähdätä ja verrata omaa tulosta siihen.

Konversioasteet tietysti vaihtelevat alasta ja tavoitteista riippuen.

Neljännes sivuista saavuttaa suurinpiirtein 5.31% konversioasteen ja ylin kymmennys saavuttaa jopa 11.45% tai korkeimpia lukuja Wordstreamin mukaan.

Konversio seuranta

Sivukatselujen määrät

Selvitä kuinka paljon katseluja sivu on saanut tietyssä ajassa.

Vertaa lukuja mainonnan tarjoamaan dataan esimerkiksi seuraamalla klikkejä Google Ads ja Facebook Ads tilastoista. Näin huomaat, onko käyttäjiä pudonnut matkalla sivullesi ja pystyt reagoimaan siihen.

Sivulla oloaika

Riippuen tavoitteistasi sivulla oloaikaa on tärkeää seurata. Sivut, jonka käytössä on laajempaa sisältöä, pitäisi myös saavuttaa korkea sivulla oloaika.

Sivut, jolla on selkeä tavoite ja tarjoama ei välttämättä tarvitse pitkää sivulla oloaikaa. Varsinkin, kun kohderyhmänä on ostoputkessa pidemmällä olevat kävijät.

Poistumisen suhde

Tarkoittaa verkkosivuilla käynyttä kävijää, joka poistuu sivulta siirtymättä muille sivuille eikä tuota tapahtumia. 

Korkea poistumisen suhde voi kertoa, että laskeutumissivu ei ole vastannut käyttäjän odotuksia ja siksi on lähtenyt sivulta. 

Katseltujen sivujen määrä per sessio

Olisi hyvä selvittää, että katsooko mainokseen reagoinut kävijä enemmän kuin kerran verkkosivua mainoksen kautta tullessaan.

Käyttymisen seuranta

Seuraa käyttäytymistä esim. Hotjar-työkalulla, jotta näet miten käyttäjät ovat reagoineet sivulla oleviin elementteihin.

Vastaavatko mm. käyttäjien liikkeet laskeutumissivun tavoitetta tai häiriintyvätkö käyttäjät jostain ennalta-arvaamattomasta asiasta?

Lue lisää verkkoanalytiikasta.

Laskeutumissivujen A/B testaus

A/B testaaminen tarkoittaa kahden version testaamista keskenään samasta sivusta.

Jatkuvalla testaamisella saavutetaan enemmän konversioita, enemmän myyntiä, enemmän sitoutumista sekä parempaa ymmärrystä omasta kohderyhmästä.

Mitä asioita sitten kannattaa testata ja optimoida sivuilla?

Ennen testaamista määritä selkeästi, mikä on ensimmäinen versio, johon vertaat sekä kauanko haluat testin kestävän.

Älä anna vääristyneen datan viedä kokonaiskuvaa tavoitteista, mutta pidä silti silmällä uusia mahdollisuuksia. Aina voi testata uusia versioita, kun ideoita syntyy.

Pysy alkuperäisessä aikamääreessä ja päätä testi sekä tutki dataa tarkasti. Jatka voittaneiden versioiden kanssa eteenpäin.

Testaa seuraavia ainakin:

Tarjoama

Vaihtamalla ja testaamalla erilaisia tarjoamia tulet ymmärtämään, mitä kohderyhmäsi oikeasti haluaa.
Esimerkiksi pitkä tuoteselostus ei välttämättä toimi yhtä hyvin kuin video saavuttamaan tavoitettua myyntiä.

Testaa kokeilemalla yhtä tarjoamaa aina kerralla ja seuraa datasta, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen.

Esimerkiksi tarjoamalla verkkokaupan kävijöille alennuskoodeja, kun he liittyvät sähköpostilistalle.

Verkkosivun asetelma

Sivujen asetelmalla voi olla suurikin vaikutus siihen, miten konvertoivaksi sivu muodostuu. Mm. Pienetkin muutokset, kuten siirtämällä tekstiä paremmin näkyviin tai kuvien korostaminen.

Kokeile myös, miten pitkä selostus toimii verrattuna lyhyempään selostukseen.

Otsikoita ja tekstejä

Otsikot ovat kriittinen osa laskeutumissivuja, sillä yleensä ne ovat ensimmäisiä asioita, joita kävijät tulevat näkemään.

Kokeile erilaisia otsikkoyhdistelmiä ja sanoja. Voit myös hyödyntää mm. Google-mainoksien tuloksia ja katsoa, mitkä yhdistelmät ovat siellä toimineet parhaiten.

Kokeile erilaisia yhdistelmiä, kunnes löydät sellaisen yhdistelmän, joka tuottaa parhaiten. Sen jälkeen voi aloittaa muiden tekstien muokkaamisen paremmiksi.

Toimintokehoitusta

Toimintokehoitus on se, millä saadaan käyttäjä konvertoitumaan tarjoukseen.

Voit mm. kokeilla erilaisia fontteja, copya, sijoitusta sivulla sekä värejä.

Tuote- ja palveluntekstejä

Jos myyt tuotteita ja palveluita laskeutumissivulla, niin niiden selostukset ovat tärkeitä.

Kuten otsikoiden kanssa, muuta aina vähän kerralla. Kokeile myös erilaisia tekstin formatointeja ja pituuksia.

Videoita ja kuvia

Kun kuvia ja videoita on käytössä laskeutumissivulla, kannattaa niitäkin testata ja millaisia vaikutuksia muutoksilla on tuloksiin.

Kannattaa kuitenkin käyttää enemmän aikaa yllä oleviin kohtiin ja vasta sitten optimoida kuvia ja videoita.

Jatkuva testaaminen antaa uusia näkökulmia kuinka parantaa koko verkkosivua eikä pelkästään laskeutumissivujen osalta.

On vain kätevämpää testata yhtä muuttujaa kerralla.

Hyödynnä datasta opitut asiat ja vie sivusi seuraavalla tasolle sekä kasvata konversioiden määrää.

Engaio Digital auttaa yrityksiä löytämään oikeat digitaalisen markkinoinnin strategiansa, lisäämään myyntiä ja kasvattamaan näkyvyyttä verkosta. Ota yhteyttä, kun tarvitset toteusta laskeutumissivujen osalta ja muussa verkkomarkkinoinnissa.