Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi yhdistää digitaalisen markkinoinnin, teknisen osaamisen, tuote- ja palvelukehityksen ja myynnin. Lue lisää yrityksesi kasvua varten.

Kasvumarkkinoinnin mahdollisuudet

Kasvumarkkinointi ja kasvuhakkerointi (i.e Growth Hacking, Growth Marketing) on markkinoinnin suunta, mitkä, keskittyvät tuottamaan kasvua. Mahdollisimman paljon kasvua mahdollisimman pienellä kulutuksella.

Tavoitteena on käyttää joukko erilaisia markkinoinninkeinoja, joista löytyy eniten kasvua tuottava. Löytää vastauksia haluttuihin kysymyksiin ja kerätä dataa.

Kasvumarkkinoininnin menetelmissä otetaan hyödyksi skaalautuvia menetelmiä, joiden vuoksi kasvu voi olla nopeaa. Kasvumarkkinoinnissa yhdistyy digitaalisen markkinoinnin osa-alueet, tekninen osaaminen, tuote- ja palvelukehitys ja myynti.

Yksittäin osa-alueiden hyödyntäminen ei johda hyvään kasvumarkkinoinnin toteutukseen.

Kasvumarkkinoinnissa ei vain keskitytä ostopolun kärkeen vaan prosessissa on tärkeää ottaa huomioon koko asiakaspolku alusta loppuun. Miten saavuttaa lisää asiakkaita, pitää asiakkaat tyytyväisinä ja pidentää asiakkaan elinkaariarvoa.

Ikuisesti ei voi kasvaa uusia asiakkaita lisäämällä eli pitää säilyttää asiakkuudet.

Ytimessä on ajatus testaamisen ja implementoinnin nopeudesta, jota datan avulla johdetaan. Tärkeää on testata jatkuvasti erilaisia menetelmiä ja yhdistelmiä, ja siten parantaa omaa tulosta tavoitteisiin nähden.

Tavoitteet määrävät tahdin ja suunnan. Epäonnistumiset ovat suhteellisia, koska analytiikan avulla näemme: mikä osa-alue oli heikoin, ja poimia parhaimmat palat ja yrittää uudestaan.

Yritys, joka menestyy kasvumarkkinoinnin avulla on rakentanut vahvan tiimin sitä vetämään tai on sisäistänyt idean toimintatapoihiinsa ja pystyy olemaan aina mahdollisimman ketterä.

Kasvumarkkinointi prosessi | Engaio Digital

Kasvumarkkinoinnin menetelmät

 • Sisältömarkkinointi
 • Tekninen verkkopalvelujen osaamisen, kuten verkkosivut, verkkokauppa, applikaatiot ja muut tekniset asiat
 • Strateginen tietojohtaminen
 • Markkinoinnin automaatio 
 • Uusien markkinointiteknologioiden hyödyntäminen

Luovan kokeellisuuden ja testaamisen avulla työkalupakista löytyy skaalautuvia ratkaisuja jokaisen ongelman tai tavoitteen ratkaisemiseksi. 

Mikä kanava tuottaa haluttuun tavoitteeseen nähden parasta tulosta? Siihen kasvumarkkinoinnin menetelmissä pyritään. Etsimällä ratkaisuja, joilla vastata tiettyyn kysymykseen, tuottaa tietoa ja lopulta vastata kysymykseen. 

Kysymyksinä voivat olla: 

 •  Kuinka kasvatan myyntiä budjetilla X?
 • Mikä on potentiaalinen liidi määrä tämän hetkisillä tuloksilla? 
 • Mistä tuottaa liikennettä seuraavan 6kk aikana tuloksellisesti?
 • Onko tuotteeni/palveluni kiinnostava, vai tarvitsenko muuttaa palvelumallia? 
 • Realistinen kasvu tuotteilla X aikana Y?
 • Minkälainen sisältö tuottaa pidemmällä ajalla eniten? 
 • Mitä tunnuslukuja pitäisi seurata?

Tämä on myös vain alkusoittoa. Kysymyksiä ja vastauksia on loputon määrä, joihin kaikkiin löytyy järkevän testauksen ja tietojohtamisen avulla vastaus. Tavoititpa yrityksiä tai kuluttajia oikea yhdistelmä tulee löytymään.

Lyhyesti: Löydä toimiva yhdistelmä menetelmiä ja skaalaa se yrityksen tarpeisiin. 

Jokainen yritys on erilainen ja vaatii erilaisia menetelmiä menestyäkseen tuloksellisesti. 

Lue tarkemmin Engaio Digitalin tarjoamista digitaalisen markkinoinnin palveluista. 

Miten ottaa järkevästi kasvumarkkinointi palvelu käyttöön yrityksessä?

Tunnista yrityksesi digitaalisen markkinoinnin potentiaali ja heikkoudet.

Tunnista yrityksesi tekninen osaamisen potentiaali.

Tunnista yrityksesi mahdollisuus johtaa tehokkaasti tiedolla.  

Mitä yrityksesi pystyy tekemään tällä hetkellä yllämainituista asioista? 

Täydennä osaamistasi joko koulutuksen tai ostamalla erillisiä palveluita täydentääksesi kasvumarkkinoinnin tiimiä. 

Ulkoistamalla: 

Pysyt itse strategisessa johdossa ja kysymysten luonnissa, mutta annat toteutustavan ja ideoiden tulla ulkopuolelta esim. digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoilta. 

Sisäinen toteutus: 

Rakenna tarvittava tiimi. Käytä työmarkkinoita hyödyksesi tai projektityyppisesti erottele osat jaa tehtävät eri yritysten kompetenssien mukaisesti. Esim. digitaalisen markkinoinnin hoitaa X, teknisen toteutuksen hoitaa Y, ja Z tietojohtamisen hoitaa yrityksen johto. 

Tärkeintä tiimin muodostuksessa on kuitenkin tiimin ketteryys ja reagointikyky. Tämä onnistuu parhaiten siten, että tiimillä on mahdollisuus kommunikoida ja toimia vapaasti keskenään.  

Muista tiedon antama mahdollisuus orgaanisuuteen. Kestävä ja tuloksellisen kasvumarkkinoinnin tiimi kehittyy ajan kanssa. Tieto lisää mahdollisuuksia koko ajan ja niihin pitää reagoida reaaliajassa. Onnistuminen tänään ei takaa onnistumista huomenna.

Kasvumarkkinoinnin prosessi

Suunnittelu (Tavoite) -> Testaaminen -> Data ja analytiikka -> Päätöksiä -> Jatkuva kommunikointi sidosryhmien kanssa ja datan analysointi, joka vaiheessa mahdollistaa huomaamaan ajoissa hyvät ja huonot menetelmät toisistaan.

Prosessissa voidaan ottaa huomioon eri ostopolun tunnuslukuja jakamalla niitä eri ryhmiin. Esimerkiksi AAARRR – luokittelulla (Pirate Metrics).   

Awareness (Brand) | Brändi tietoisuuden kasvattaminen

 • Nettisivuliikenne
 • Klikkaussuhde (CTR)
 • Näyttökerrat (Impressions)
 • Käyttäjän käyttäytyminen sivulla
 • Somen tykkäykset, jaot ja kommentit

Acquisition | Hankinta

 • % kävijöistä, joista tulevat liidejä tai asiakkaita
 • Paljon liidejä on luotu tietyssä ajassa
 • Hankinnan hinta (CAC | Cost of Acquisition
 • Sähköpostin klikkaussuhde

Activation | Aktivointi

 • Prospektista asiakkaaksi suhde tai kesto
 • Paljon tulee asiakkaita tietyssä ajassa
 • Lisämyyminen asiakkaille

Revenue | Liikevaihto 

 • Keskimääräinen kaupankoko
 • Kuukaisittainen myynti per asiakas vertaen uusiin ja vanhoihin
 • Vuosittainen myynti per ryhmä ja odotettu myynti per ryhmä

Retention | Asiakassuhteen säilyttäminen

 • Asiakkaan elinkaariarvio (CLV)
 • Palaavatko asiakkaat uudelleen
 • Asiakkaanvaihvutuusaste
 • Hankinnan hinta takaisin saamisen kesto
 • Asiakkaan ja tuotteen/palvelun välinen käyttösuhde
 • Asiakastyytyväisyys

Referral | Asiakaskertomus

 • NPS -luku
 • Sosiaalisen median jaot
 • Kuinka moni asiakkaista jättää arvostelun suhde
 • Referenssikaupan osuus myynnistä.

Lue lisää AAARRR – Metriikan viitekehyksestä.

Kasvumarkkinoinnin ostopolku | AAARRR-Viitekehys | Engaio Digital

Kasvumarkkinoinnissa nämä luvut auttavat ymmärtämään alueita, joissa on kasvun varaa, ongelmakohtia, ja mihin sijoittaa eniten. Näitä implementoimalla yritys saavuttaa paremman viitekehyksen tulevaan markkinointiin.

Kasvumarkkinoinnin prosessi on elävää ja tarvitsee nopeita ja luovia päätöksiä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. 

Ota yrityksesi kasvumarkkinoinnin toteutukseen mukaan Engaio Digital.