Googlen kuvahaku, hyödyt ja kuvien hakukoneoptimointi

Googlen kuvahaku, käänteinen kuvahaku, niiden hyödyt ja kuvien hakukoneoptimointi lyhyesti. Käsittelemme myös kuvahaun analytiikkaa.

Kuvahaun tarkoitus

Google kuvahaku eli Google Images on osa Googlen hakukonetta, jolla haetaan kuvia verkosta.

Google yrittää löytää aina relevanteimman kuvan hakua kohden haitpa kuvilla tai hakusanoilla.

Kuvahaku yhdistää kuvien tietoja, tietoja verkkosivuista ja koneoppimisen kautta kuvien yhtäläisyyksiä antaakseen parhaimman hakutuloksen käyttäjälle.

Lisää näkyvyyttä ja klikkejä hakukoneesta kuvien voimalla.

Kuvahaku on keino saada lisää näkyvyyttä hakukoneesta ja siten verkosta.

Kuvahaku on myös integroituna Googlen hakukoneeseen ja sillä voidaankin saavuttaa ns. nolla-sijoituksia.

Google hakukoneen nollasija esimerkki

Googlen kuvahausta on tullut yksi tärkeimmistä verkon liikenteen lähteistä. Se mahdollistaa verkkosivujen löytämisen korkealaatuisista sekä relevanteista kuvista.

Kuvahaku mahdollistaa hakusanojen käyttämisen kuvissa ja uudetkin sivut saavat mahdollisuuden kilpailla haetuimmista hakusanoista.

Esimerkissämme uusi verkkokauppa saavutti ensimmäisiä sijoja kuvahaussa nopeammin verrattuna hakusanatuloksiin. Tämä lisäsi kävijöiden määrää verkkokaupassa.

Hyvillä ja relevanteilla kuvilla verkkosivuilla on muitakin hyötyjä:

  • Auttaa lukijoita ymmärtämään aiheita paremmin ja pitää heitä pidempään sivulla.
  • Saavuttaa helpommin reaktioita kävijöistä, kuten enemmän mahdollisuuksia saada verkkosivua jaettua sosiaalisessa mediassa.
  • Hyvät ja informatiiviset kuvat myös luovat mahdollisuuksia saada luonnollisesti lisää linkkejä omaan sivuun.

Lue lisää linkin rakentamisesta ja yhteistyökumppaneiden etsimisestä.

Kerromme lisäksi artikkelissamme:

  • Miten saada lisää näkyvyyttä kuvien hakukoneoptimoinnilla.
  • Millä tavoin hyödyntää ja käyttää käänteistä kuvahakua.
  • Miten seurata kuvahausta tullutta liikennettä

Kuvien hakukoneoptimointi

1. Kuvan tiedoston nimeäminen (File Name)

Optimointi alkaa nimeämällä kuvan tiedosto oikein. Varmista, että nimi vastaa kuvan sisältöä ja sisältää siihen liittyvän hakusanan.

2. Kuvien koko ja latausnopeus

Käytä nykyaikaisia kuvatiedostoja, jotka pienentävät kuvan kokoa mahdollisimman paljon vähentämättä sen laatua.

Aina joutuu miettimään kuinka paljon kuvan laadusta voi tinkiä. Tärkeää on tiedostaa syy kuvalle ja onko sen tarkoitus olla laadukkaana näkyvillä.

Varmista, että kuvat ovat JPEG tai WEbP-tiedostaja. Käytä PNG-muotoa vain kuin tarvitset sen ominaisuuksia.

Käytä sopivaa kuvaresoluutiota nettisivuilla. Esimerkiksi liian korkea resoluutioinen kuva hidastaa sivun latausnopeutta.

Sivunopeus on yksi tärkeimmistä mittareista verkkosivujen korkealle sijoittumisessa hakukoneissa ja isot kuvat voivat olla korkealle sijoittumisen estävä tekijä.

Pienennä kuvakokoa ilmaisilla verkon työkaluilla, kuten compressjpg.com

3. Kuvan otsikko (Title):

Lisää kuvalle sitä kuvaileva otsikko, joka sisältää hakusanan silloin kuin se on relevantti.

4. Kuvan vaihtoehtoinen teksti (Alt-text):

Alt-text tarkoitus on antaa selkeä ja kuvaa huomioiva teksti, joka näkyisi kuvan tilalla, jos kuva syystä tai toisesta ei näkyisi.

Sen avulla ihmiset ja varsinkin hakukoneet saavat kuvan tarkoituksen ilmi näkemättä sitä.

Lisää kaikille kuville alt-text ja lisää myös hakusana, jos se on relevantti kuvaan,sivuun sekä hakusanaan itsessään.

Mitä enemmän tietoa on kuvan ympärillä sitä enemmän hakukoneet kokevat kuvan tärkeäksi.

5. Kuvan seloste ja teksti (Caption):

Hyödynnä lisäämällä kuvan alle seloste, kun se on mahdollista. Aina ei tarvitse erikseen laittaa selostetta esimerkiksi tilanteissa, joissa konteksti tulee tekstistä ilmi.

Huomioitavaa:

Pidä kuvat aina relevantteina verkkosivuun nähden. Esim. taustakuvat, joilla ei ole sisällöllisesti merkitystä, ei tarvitse erikseen optimoida.

Optimoi vain kuvat, jotka tuovat lisäarvoa sivun sisällölle, kuten infograafit, kaaviot ja muut sisällön kannalta tärkeät kuvat.

Kuvien relevanttisuutta nostetaan laittamalla kuva tekstin lähettyville, jota se täydentää.

Hyvänä neuvona onkin käyttää aina verkkosivuilla kuvia, joilla on merkitystä.

Käytä vähintään yhtä tai useampaa kuvaa verkkosivuilla. Oli se sitten blogikirjoitus, artikkelit, tuotesivut yms.

Käytä aina itsetuottamia kuvia, jos mahdollista.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista ja sen muista toiminnoista sekä hyödyistä.

Hyödynnä käänteistä kuvahakua

Kuinka käänteinen kuvahaku tehdään?

Tietokoneella haku tehdään joko lataamalla kuva suoraan hakuun tai antamalla linkki kuvaan.

Google Kuvahaku

Mobiilissa tämä tapahtuu käyttämällä Chrome mobiiliselainta ja painamalla pitkään kuvaa ja valitsemalla ‘Etsi kuvaa Googlesta’.

Käänteinen kuvahaku mobiilissa

Miten voidaan hyödyntää?

Lataamalla kuva hakuun voit löytää samantyyppisiä kuvia, jotta voit ylläpitää samanlaista tyyliä verkkosivuilla. Kun kuva on ladattu tai linkitetty Google vertaa kuvaa muihin kuviin, joita on jo löydettävissä hakukoneessa.

Tämän avulla pystyt erottautumaan muista eri kuvilla kuin mitä muut käyttävät.

Kun kaikki käyttävät samanlaisia ilmaisia stock-kuvia niin omakaan verkkosivu ei juurikaan erotu. Kun olet löytänyt hyviä kuvia niin varmista kuvahaun avulla, että ovatko kuvat käytössä muualla ja missä määrin.

Näin varmistat, että tyylisi pysyy omanlaisena.

Pystyt selvittämään käyttävätkö muut kuviasi ilman lupaa tai antamatta linkkiä lähteisiin. Kun kuva löytyy muualta ilman lupaa, tästä tulee loistava hetki yrittää saada linkki omalle sivulle!

Käänteinen kuvahaku paljastaa myös alkuperäiset lähteet. Näin voit löytää kuvan lähteen ja pyytää lupa sen käyttämiseen, jos kuva sitä vaatisi. Plussana, että löydät parempia versioita kuvista.

Kuvalla hakeminen tarjoaakin monia vaihtoehtoja tiedon etsimisessä ja se onkin hyvä työkalu oikein käytettynä.

Kuvahaun analytiikkaa

Kuvahausta tulevaa liikennettä seurataan Google Search Consolen avulla.

Asioita, joita mittarit kertovat:

  • Klikkausten määrä
  • Näyttökertojen määrän
  • Keskimääräisen klikkausasteen kuvaan
  • Keskimääräisen sijainnin kuvahaussa.

Seuraa millaisilla hakusanoilla mitkäkin kuvat ovat näkyneet missäkin ajassa.

Kuvahaku tulokset ja liikenne Search Console

Seuraamalla aktiivisesti näet, miten tulokset kuvahausta ovat kehittyneet ja näet miten kehittää tulevaisuudessa kuvastrategiaa verkkosivuilla.

Hyödynnä tietoa myös sivun sisällöntuotannon kehittämisestä seuraamalla millaiset hakusanat ovat tuloksia tuottaneet.

Esimerkiksi verkkokauppa pystyy löytämään ideoita, joita ei ole ennen huomannut kokeilla.

Lue lisää verkkoanalytiikasta.

Engaio Digital on digitaaliseen markkinointiin erikoistunut yritys. Autamme yrityksiä löytämään uusia kasvun lähteitä verkosta ja kehittämään omaa strategiaa verkossa.